Naslovnica


english

SvKriz

Predromanička crkva Svetog Križa u Ninu, Zadar, Hrvatska

Crkva sv. Križa najpoznatiji je ninski građevinski spomenik, poznat i kao “najmanja katedrala na svijetu”. Smještena je pokraj župne crkve u Ninu te svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi. Datira u IX. stoljeće, a oblikom podsjeća na grčki istokračni križ.

Autor kamenog modela: Nikša Čorić. Glazbeni background: Damir Halilić Hal ("Dalmatino" s albuma "Mare Nostrum"). Video : Igor Modrić, Robert Kalčić i Nikša Čorić.

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)

Ranoromanička crkva Svete Lucije u Jurandvoru, otok Krk, Hrvatska

Crkva svete Lucije, Jurandvor, otok Krk, 11. stoljeće, biser ranoromaničke arhitekture. Bašćanska ploča, ključni artefakt hrvatske pismenosti, bila je ugrađena u oltarnu pregradu ove crkve.

Model u mjerilu 1:80, kamen, autor: Niksa Coric. Glazbeni background: Damir Halilic Hal ("Open News" s albuma "Infinity"), Video: Igor Modric, Robert Kalčić i Niksa Coric.

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)

SvVid

Ranoromanička crkva Svetog Vida kod Dobrinja, Krk, Hrvatska

Ranoromanička crkvica Svetog Vida kod Dobrinja, otok Krk, Hrvatska, 11. stoljeće. Jednobrodna je to ranoromanička crkvica s drvenim krovištem i polukružnom apsidom. Glavna je značajka te crkve masivni romanički zvonik na osi glavnog ulaza u crkvu. U „Darovnici slavnog Dragoslava“, listini koju je pisao Kirin Radonjin, pisar od komuna Dobrina zabilježeno da je 01.01.1100. blagoslovljena crkva Sv. Vida nadomak Dobrinja, nadarbina slavnog Dragoslava. Kameni model u mjerilu 1:80. Autor Niksa Coric. Autori videa: Igor Modric, Robert Kalčić i Niksa Coric. Glazba: Damir Halilic: "The Path".

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)

SvNikola

Ranoromanička crkva Svetog Nikole kod Nina, Zadar, Hrvatska

U neposrednoj blizini Nina na lokalitetu Prahulje, na prapovijesnom humku diže se Crkva sv. Nikole. Crkva je trolisnog tloctra i malih dimenzija. S unutarnje strane presvođena je kupolastim svodom pojačanim rebrastim lukovima. Zidana je uslojenim manjim kamenjem i ima glatke vanjske površine. Nad kupolom je naknadno dograđena obrambena kula s kruništem u vrijeme burnih ratova s Turcima. Crkva je jedini sačuvani primjerak ranoromaničke arhitekture tog tipa u Dalmaciji i datira se u sam početak 12. stoljeća.

Glazbeni background: Damir Halilić Hal ("Croatica"), Video uradak: Ivan Smoothead Petričić

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)

SvMarija

Predromanička crkva Svete Marije u Malom Ižu, Zadar, Hrvatska

Izvorna je crkva Sv. Marije u Malom Ižu jedna od najzanimljivijih naših
centralnih crkava koja je svedena na svoj elementarni oblik. To je predromanička crkvica iz 11. st., kružnoga oblika s
polukružnom apsidom kojoj je vjerojatno u 17. st. prigrađen pravokutni brod.

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)

Mali radovi suvenirskog tipa

Stariji radovi suvenirskog tipa iz raznih materijala, neki napravljeni zajedno s mojim bratom prije trideset godina, prvi i posljednji kadrovi su modelčić crkvice Gospe od Karmela u Brelima, Hrvatska, prekrasnom dalmatinskom mjestu po kojem se i zove kompozicija koja je u pozadini: Damir Halilic, "Brela", s albuma "Ocean".

(kliknite na sliku lijevo da biste pogledali video)